BARANGAY ORGANIZATION

BARANGAY CAPTAIN
Hon. Bryan M. San Pedro

COUNCILORS
Roy Angelo P. Bernas
Estela M. Manalese
Ricky B. Italia
Leticia B. Valdez
Sonny E. Falcis
Cipriano R. Legaspi
Michael I. Villaflores

SK CHAIRPERSON
Camille Ninobla

SECRETARY
Jenna Rosello

TREASURER
Rolando M. Bautista

CONTACT NO:
0927-754-1986 / 0933-104-2735

MAP

HISTORY

Nang dumating sa Meycauayan ang mga kastila, nakatagpo sila ng isang pook na magubat naliligid ng putikan at malapit sa kailugan, sa bungad ng gubat na ito itinindig ang isang malaking simbahan. Natalikuran ang simbahan ang nasabing gubat. Sa paglipas ng panahon ang magubat na pook ay nahawan at dito ay maraming nanirahan. Sapagkat ang nayong ito ay nasa likuran ng simbahan, ito ay tinawag na Licod. At sa paglipas ng panahon ang Licod ay napalitan ng “Zamora” bilang parangal kay Padre Jacinto Zamora, isang dakilang bayani noong panahon ng pananakop ng mga Kastila.

References:
*Flora de Filipinas Según el Sistema Sexual de Linneo,” 1845
– Fr. Manuel Blaco OSA
*History and Cultural Life of Meycauayan, 1953
– Bulacan Teachers Association
*Meycauayan 1578-1978, di nalimbag na libro. 1978
– Conrado H. Reyes Ph. D.
*Aklat Pang-alaala 1998 Pagdiriwang ng ika-420 Taong ng Meycauayan
– Benedict Lapeña
*N.S.P. S. Francisco de Asis: Kasaysayan ng Buhay Pananampalataya ng Meycauayan 2008
– Ronaldo N. Dionisio S.B. Econ
*Kasaysayan ng mga Barangay sa Lungsod ng Meycauayan
– City Library and Mini-Heritage Museum