BARANGAY ORGANIZATION

BARANGAY CAPTAIN
Hon. Crispulo D. Rivera

COUNCILORS
Evelyn S. Yalong
Carlito R. Altoveros
Nembert B. Co
Diosdado G. Acero
Elino R. Altoveros, Sr.
Wilbert C. Delos Santos
Victor P. Diaz, Jr.

SK CHAIRPERSON

John Kin Carl M. Dela Cruz

SECRETARY

Herminigilda A. Rivera

TREASURER

Eugene M. Legaspi

CONTACT NO:
0962-425-4204

MAP

HISTORY

Ayon sa ilang salaysay ng mga naninirahan dito ang ngalang Bagbaguin ay nagmula sa salitang tagalong na “bagbagin” na ang ibig sabihi’y paghuhukay o pagtibag. Ang nayong ito ay nakaupo sa deposito ng adobe nasiyang naging pangunahing industriya ng mga tagarito.

References:
*Flora de Filipinas Según el Sistema Sexual de Linneo,” 1845
– Fr. Manuel Blaco OSA
*History and Cultural Life of Meycauayan, 1953
– Bulacan Teachers Association
*Meycauayan 1578-1978, di nalimbag na libro. 1978
– Conrado H. Reyes Ph. D.
*Aklat Pang-alaala 1998 Pagdiriwang ng ika-420 Taong ng Meycauayan
– Benedict Lapeña
*N.S.P. S. Francisco de Asis: Kasaysayan ng Buhay Pananampalataya ng Meycauayan 2008
– Ronaldo N. Dionisio S.B. Econ
*Kasaysayan ng mga Barangay sa Lungsod ng Meycauayan
– City Library and Mini-Heritage Museum