BARANGAY ORGANIZATION

BARANGAY CAPTAIN
Hon. Niño Joseph P. Villadoz

COUNCILORS
Orlando O. Dela Cruz
Rico P. Cortez
John Pharaon P. Deato
Wilfredo E. Caberos
Kenneth A. Alcanar
Romana D. Ramos
Gaspar L. Fernando

SK CHAIRPERSON
Jescel Mae A. Diamante

SECRETARY
Yolanda A. Diamante

TREASURER
Joan A. Villadoz

CONTACT NO:
0925-480-1863

MAP

HISTORY

Ito ay isa sa pinakamalayong baryo ng Meycauayan. Ito ay binubuo ng maliliit na bahagi ng lupa na naliligid ng maraming palaisdaan, ilog at sapa. Ayon sa matatanda, ang pook naito ay pinag-ubihan o pinagtataniman ng maraming ube (Dioscorea alata)., kaya’t naging katawagan rito ay Ubihan. Noong 1882, pininsala ng kolera ang mga mamamayan dito, at sa dami ng namatay ay hindi nalilibing ang iba sa sementeryo sa bayan. Naging taguan din ito ng mga kasapi ng Katipunan kaya’t madalas itong salakayin ng mga sundalong Kastila. Taong 1900 naman ng sunugin ito ng mga Amerikano at ng mga Hapon ng panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig dahil sa dami ng mga lumikas dito.

References:
*Flora de Filipinas Según el Sistema Sexual de Linneo,” 1845
– Fr. Manuel Blaco OSA
*History and Cultural Life of Meycauayan, 1953
– Bulacan Teachers Association
*Meycauayan 1578-1978, di nalimbag na libro. 1978
– Conrado H. Reyes Ph. D.
*Aklat Pang-alaala 1998 Pagdiriwang ng ika-420 Taong ng Meycauayan
– Benedict Lapeña
*N.S.P. S. Francisco de Asis: Kasaysayan ng Buhay Pananampalataya ng Meycauayan 2008
– Ronaldo N. Dionisio S.B. Econ
*Kasaysayan ng mga Barangay sa Lungsod ng Meycauayan
– City Library and Mini-Heritage Museum