BARANGAY ORGANIZATION

BARANGAY CAPTAIN
Hon. Arnaldo R. Velasco

COUNCILORS
Beejay M. Jimenez
Josephus Philippe M. Lunaria
Danilo E. Carpio
Mary Val Antoinette R. Urian
Romeo N. Legaspi
Arsenio DC. Dionisio
Edmart R. Pacheco

SK CHAIRPERSON
Miguel Anthony Z. Arguelles

SECRETARY
Julienne D. Dela Cruz

TREASURER
Erica Mae P. Vibar

CONTACT NO:
0916-635-1777 / (044) 237-8128

MAP

HISTORY

Ang Saluysoy o “Brook” sa salitang ingles ay nangangahulugang agos ng munting sapa, isang anyong tubig na malimit mapagkamalang batis. Ito ay sanga ng ilog na tinatawag ding saog o pisawan. Ito ang siyang ipanangalan ng mga tao sa pook na ito, dahil noon ay mayroong munting batis na matatagpuan dito na siyag dinadayo ng maraming tao. Sa kasalukuyan ang kinalalagyan ng batis na ito ay nasasakop ng baryo ng Pandayan at halos namatay narin dulot ng polusyon. Ayon naman sa isang alamat noong unang panahon sa pook na ito ay may isang batis na ang agos ay di-gaanong matulin. Sa naturang pook ay may isang babaing nagngangalang Saluysoy. Sa batis na iyon ay walang gaanong nagpupunta, sapagkat ito’y naliligid ng mga gubat. Ngunit isang araw ay maraming dumating na mga binata at sa tabi ng batis ay natanaw nilang naglalaba si Saluysoy. Ang mga binatang ito’y nabighani sa kanyang kagandahan. Kaya’t sila’y nagsilapit at tinanong ang ngalan ng magandang binibini – “Ako po bang tinatanong ninyo?” ang wika ng dalaga, ang tawag po sa akin ay “Saluysoy”. Simula noon ang mga binatang yaon ay lagi ng dumadalaw kay Saluysoy. Isang araw ang dalagang ito’y inabot ng sakuna, na siya niyang ikinamatay. Gayon na lamang ang pagkalungkot ng kanyang mga kanayon sa pagkat si Saluysoy ay isang napakabait na kaibigan. Di nagluat ang batis na palaging pinaglalaban ni Saluysoy ay pinaayos ng taong bayan. Nagtayo sila ng kalsada doon. Simula noon ay maraming bahay ang nagtayo sa pook naiyon. Upang ang pangalan ni Saluysoy at hindi mapawisa kanilang ala-ala at diwa ang ginawa ng mga tao’y pinangalanang “Saluysoy” ang bagong pook na yaon na wala pang pangalan.

References: *Flora de Filipinas Según el Sistema Sexual de Linneo,” 1845 – Fr. Manuel Blaco OSA *History and Cultural Life of Meycauayan, 1953 – Bulacan Teachers Association *Meycauayan 1578-1978, di nalimbag na libro. 1978 – Conrado H. Reyes Ph. D. *Aklat Pang-alaala 1998 Pagdiriwang ng ika-420 Taong ng Meycauayan – Benedict Lapeña *N.S.P. S. Francisco de Asis: Kasaysayan ng Buhay Pananampalataya ng Meycauayan 2008 – Ronaldo N. Dionisio S.B. Econ *Kasaysayan ng mga Barangay sa Lungsod ng Meycauayan – City Library and Mini-Heritage Museum

References:
*Flora de Filipinas Según el Sistema Sexual de Linneo,” 1845
– Fr. Manuel Blaco OSA
*History and Cultural Life of Meycauayan, 1953
– Bulacan Teachers Association
*Meycauayan 1578-1978, di nalimbag na libro. 1978
– Conrado H. Reyes Ph. D.
*Aklat Pang-alaala 1998 Pagdiriwang ng ika-420 Taong ng Meycauayan
– Benedict Lapeña
*N.S.P. S. Francisco de Asis: Kasaysayan ng Buhay Pananampalataya ng Meycauayan 2008
– Ronaldo N. Dionisio S.B. Econ
*Kasaysayan ng mga Barangay sa Lungsod ng Meycauayan
– City Library and Mini-Heritage Museum