BARANGAY ORGANIZATION

BARANGAY CAPTAIN
Hon. Andres T. Legaspi

COUNCILORS
Oliver R. Dumalay
Orly R. Dumalay
Arnel R. Legaspi
Gerlie R. San Gabriel
Estella G. Rodela
Danilo G. Reynante

SK CHAIRPERSON
Rizza Camille G. Rodela

SECRETARY
Jason L. Dumalay

TREASURER

CONTACT NO:
0932-775-9766 / 0928-9814290

MAP

HISTORY

Liputan
Mula sa salitang “Lipot” (Syzygium polycephaloides), isang punong maliit/katamtamang sukat. Ang manamis-asim na prutas nito ay bilugan at may kulay na pula hanggaang sa mag lila.

Ang salitang Libutan ay nakatala sa kampana ng simbahan dito. Marahil ang pangalan ng nayong ito ay hango sa salitang “libutan” na ang ibig sabihi’y pasyalan. Sapagkat ang pook naito ay laging pinaglilibutan ng mga taong nais mamasyal dahil sa kagandahan ng paligid nito.

Kilala rin napakasayang tradisyon ng pista sa nayong ito na ipinagdiriwang tuwing buwan ng Mayo. Ang pagoda ang pinaglalagyan ng mga imahen ng Mahal na Señor at ito ay ginayakan ng mga lobo, laso, at sari-saring makukulay na papel, at ilalagay sa tatlong kasko at dalawang pituya. Kasama ang mga mosiko at mga tao, dinadala ang pagoda sa kabayanan at ipunuprusisyon hanngang simbahan kasama ang mga kababaihang sumasayaw ng pandanggo sa daan.

References:
*Flora de Filipinas Según el Sistema Sexual de Linneo,” 1845
– Fr. Manuel Blaco OSA
*History and Cultural Life of Meycauayan, 1953
– Bulacan Teachers Association
*Meycauayan 1578-1978, di nalimbag na libro. 1978
– Conrado H. Reyes Ph. D.
*Aklat Pang-alaala 1998 Pagdiriwang ng ika-420 Taong ng Meycauayan
– Benedict Lapeña
*N.S.P. S. Francisco de Asis: Kasaysayan ng Buhay Pananampalataya ng Meycauayan 2008
– Ronaldo N. Dionisio S.B. Econ
*Kasaysayan ng mga Barangay sa Lungsod ng Meycauayan
– City Library and Mini-Heritage Museum