BARANGAY ORGANIZATION

BARANGAY CAPTAIN
Hon. Melanio B. Alcantara

COUNCILORS
Narcisa D. Encarnado
Frederick V. Ignacio
Neil F. Rivero
Reynaldo D. Encarnado, Jr.
Cecile R. Llaneras
Rosalinda P. Alfonso
Rustan A. Rivero

SK CHAIRPERSON
Abegail D. De Leon

SECRETARY
John Eruel Alipio

TREASURER
Rodrigo P. Alfonso Jr.

CONTACT NO:
0975-672-7943

MAP

HISTORY

Caingin
Ang Caingin ay isang pook na dati’y magubat maraming puno at halaman. Dahil sa paghahawan ng mga taong naninirahan dito tinawag itong “Kaingin”.

Ang salitang kaingin ay tumutukoy sa isang sinaunang sistema kung saan hinahawan at sinusunog ang mga kagubatan sa gilid ng mga burol upang gawing taniman.

References:
*Flora de Filipinas Según el Sistema Sexual de Linneo,” 1845
– Fr. Manuel Blaco OSA
*History and Cultural Life of Meycauayan, 1953
– Bulacan Teachers Association
*Meycauayan 1578-1978, di nalimbag na libro. 1978
– Conrado H. Reyes Ph. D.
*Aklat Pang-alaala 1998 Pagdiriwang ng ika-420 Taong ng Meycauayan
– Benedict Lapeña
*N.S.P. S. Francisco de Asis: Kasaysayan ng Buhay Pananampalataya ng Meycauayan 2008
– Ronaldo N. Dionisio S.B. Econ
*Kasaysayan ng mga Barangay sa Lungsod ng Meycauayan
– City Library and Mini-Heritage Museum