BARANGAY ORGANIZATION

BARANGAY CAPTAIN
Hon. Job D. Doroja

COUNCILORS
Manny DC. Evangelista
Jaquelyn R. Jacob
Daniel E. Compendio
Nelia T. Camacho
Elisa C. Revilla
Michelle B. Hular
Mervin A. Berboso

SK CHAIRPERSON
Jester E. Berboso

SECRETARY
Rizbeth L. Armas

TREASURER
Roberto H. Benito

CONTACT NO:
0964-164-9298

MAP

HISTORY

Noon mga unang araw ay napakaraming matataas na punong-kahoy sa lugar na ito. Ang Piris (Micromelum compressum) ay isang maliit na puno na may mabalahibong mga sanga at dahon. Maaaring dahil sa karamihan ng punongkahoy na ito, “Piris” ang itinawag sa nayon.

Ayon naman saling kwento pangalan ng nayong ito ay mula sa salitang “Alferez”, isang pinuno ng pamahalaan na kinikilala at kaagapay ng pari sa pagpapatupad ng batas. Sinasabing noo’y sa lugar na ito nakatira ang alferez. Sa paglipas ng panahon ang Alferez ay naging Al Perez at kalaunan ito ay muling nabago naging Perez na lamang.

References:
*Flora de Filipinas Según el Sistema Sexual de Linneo,” 1845
– Fr. Manuel Blaco OSA
*History and Cultural Life of Meycauayan, 1953
– Bulacan Teachers Association
*Meycauayan 1578-1978, di nalimbag na libro. 1978
– Conrado H. Reyes Ph. D.
*Aklat Pang-alaala 1998 Pagdiriwang ng ika-420 Taong ng Meycauayan
– Benedict Lapeña
*N.S.P. S. Francisco de Asis: Kasaysayan ng Buhay Pananampalataya ng Meycauayan 2008
– Ronaldo N. Dionisio S.B. Econ
*Kasaysayan ng mga Barangay sa Lungsod ng Meycauayan
– City Library and Mini-Heritage Museum