BARANGAY ORGANIZATION

BARANGAY CAPTAIN
Hon. Francisco M. Pacheco

COUNCILORS
Enrico P. Dimasin
Enrique A. Tancinco
Jaylene O. Sanchez
Hipolito DG. Espiritu
Felino J. Gayo
Wilfredo V. Ramirez
Fredie C. Serrano

SK CHAIRPERSON
Alexandra Janelle P. Moraga

SECRETARY
Rezymae C. Paragas

TREASURER
Carla Franchezca Borjal

CONTACT NO:
0915-703-5587

MAP

HISTORY

Noong unang panahon ang Bancal ay may malawak na bukirin, tubuhan, palaisdaaan at mga sapa. Ang pangalan ng nayong ito ay nagmula sa “puno ng bangkal (nauclea orientalis)” isang uri ng punong napagkukunan ng mga table, na maaaring noo’y hitik na hitik na tumutubo sa lugar na ito.

References:
*Flora de Filipinas Según el Sistema Sexual de Linneo,” 1845
– Fr. Manuel Blaco OSA
*History and Cultural Life of Meycauayan, 1953
– Bulacan Teachers Association
*Meycauayan 1578-1978, di nalimbag na libro. 1978
– Conrado H. Reyes Ph. D.
*Aklat Pang-alaala 1998 Pagdiriwang ng ika-420 Taong ng Meycauayan
– Benedict Lapeña
*N.S.P. S. Francisco de Asis: Kasaysayan ng Buhay Pananampalataya ng Meycauayan 2008
– Ronaldo N. Dionisio S.B. Econ
*Kasaysayan ng mga Barangay sa Lungsod ng Meycauayan
– City Library and Mini-Heritage Museum