BARANGAY ORGANIZATION

BARANGAY CAPTAIN
Hon. Francisco A. Geronimo

COUNCILORS
Gilbert Lu G. Maglaqui
Ricardo D. Osorio
Alberto M. Capitis
Efren Afable, Sr.
Francisco A. Pascua
Patricia F. Morte
Ronald G. Prudon

SK CHAIRPERSON
Patrice Ann P. Cruz

SECRETARY
Janessa R. Precentacion

TREASURER
Chona Talusig

CONTACT NO:
0923-452-8977

MAP

HISTORY

Ang Salitang tugatog ay nangangahulugang dulo o Taluktok. Ito ay dating dulong sitio na sakop ng nayon ng Banga. Nobyembre 19, 1963 ipinasiya na ang mga sityong Tugatog, Kaingin, Katugatugan, Paltok, at Ibaba, pawang nasasakop ng nayon ng Bañga ay tuluyang inihiwalay dito at nililikha ang isang nayon na bubuuin ng mga sityong tinutukoy na kikilalaning “Nayon ng Tugatog”.

References:
*Flora de Filipinas Según el Sistema Sexual de Linneo,” 1845
– Fr. Manuel Blaco OSA
*History and Cultural Life of Meycauayan, 1953
– Bulacan Teachers Association
*Meycauayan 1578-1978, di nalimbag na libro. 1978
– Conrado H. Reyes Ph. D.
*Aklat Pang-alaala 1998 Pagdiriwang ng ika-420 Taong ng Meycauayan
– Benedict Lapeña
*N.S.P. S. Francisco de Asis: Kasaysayan ng Buhay Pananampalataya ng Meycauayan 2008
– Ronaldo N. Dionisio S.B. Econ
*Kasaysayan ng mga Barangay sa Lungsod ng Meycauayan
– City Library and Mini-Heritage Museum