BARANGAY ORGANIZATION

BARANGAY CAPTAIN
Hon. Nino Joseph P. Villadoz

COUNCILORS
Wilfredo E. Caberos
Enrique M. Evangelista
David E. Deato
Nikko Andrew A. Termulo
Bienvenido A. Alcanar
Hipolito D. Apostol
Jose V. Alcanar
Ma. Camille A. Termulo

SECRETARY

TREASURER
Marcelo Apostol

CONTACT NO:

MAP

HISTORY

Ito ay isa sa pinakamalayong baryo ng Meycauayan. Ito ay binubuo ng maliliit na bahagi ng lupa na naliligid ng maraming palaisdaan, ilog at sapa. Ayon sa matatanda, ang pook naito ay pinag-ubihan o pinagtataniman ng maraming ube (Dioscorea alata)., kaya’t naging katawagan rito ay Ubihan. Noong 1882, pininsala ng kolera ang mga mamamayan dito, at sa dami ng namatay ay hindi nalilibing ang iba sa sementeryo sa bayan. Naging taguan din ito ng mga kasapi ng Katipunan kaya’t madalas itong salakayin ng mga sundalong Kastila. Taong 1900 naman ng sunugin ito ng mga Amerikano at ng mga Hapon ng panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig dahil sa dami ng mga lumikas dito.

References:
*Flora de Filipinas Según el Sistema Sexual de Linneo,” 1845
– Fr. Manuel Blaco OSA
*History and Cultural Life of Meycauayan, 1953
– Bulacan Teachers Association
*Meycauayan 1578-1978, di nalimbag na libro. 1978
– Conrado H. Reyes Ph. D.
*Aklat Pang-alaala 1998 Pagdiriwang ng ika-420 Taong ng Meycauayan
– Benedict Lapeña
*N.S.P. S. Francisco de Asis: Kasaysayan ng Buhay Pananampalataya ng Meycauayan 2008
– Ronaldo N. Dionisio S.B. Econ
*Kasaysayan ng mga Barangay sa Lungsod ng Meycauayan
– City Library and Mini-Heritage Museum