BARANGAY ORGANIZATION

BARANGAY CAPTAIN
Hon. Olivert Y. Duya

COUNCILORS
Herbert C. San Diego
Erlinda S. Flores
Joel S. Bolina
Joseph T. Maximo
Elpidio B. Briones
Chita E. Lee
Victoriano S. Bernardo

SECRETARY
Bibiane Dela Cruz

TREASURER
Whe Jane Avendano

CONTACT NO:
0999-999-999

MAP

HISTORY

Sinasabing ang lugar na ito ay dating kilala sa tawag na “paltok” dahil ang nayong ito ay may mataas na lugar. Tinawag na ganito sa pagka’t ito ay paltok-paltok (hilly).

Sa paglipas ng panahon ang ngalang paltok ay napalitan at naging Pantoc. Ang Pantok din ay maaaring hango sa salitang Indones na ang ibig sabihin ay dulo o pinakamalayong panig.

References:
*Flora de Filipinas Según el Sistema Sexual de Linneo,” 1845
– Fr. Manuel Blaco OSA
*History and Cultural Life of Meycauayan, 1953
– Bulacan Teachers Association
*Meycauayan 1578-1978, di nalimbag na libro. 1978
– Conrado H. Reyes Ph. D.
*Aklat Pang-alaala 1998 Pagdiriwang ng ika-420 Taong ng Meycauayan
– Benedict Lapeña
*N.S.P. S. Francisco de Asis: Kasaysayan ng Buhay Pananampalataya ng Meycauayan 2008
– Ronaldo N. Dionisio S.B. Econ
*Kasaysayan ng mga Barangay sa Lungsod ng Meycauayan
– City Library and Mini-Heritage Museum