BARANGAY ORGANIZATION

BARANGAY CAPTAIN
Hon. Eladio O. Seminiano

COUNCILORS
Gilbert P. De Vera
Edwin G. De Guzman
Gloria M. De Guzman
Ma. Leonora R. De Vera
Angelito F. Bernardino
Flordeliza DV. Gatchalian
Ryan Jay DG. Policarpio

SECRETARY
Teresita Delo Santos-Nabarya

TREASURER
Alvin Macalipas

CONTACT NO:
0999-999-999

MAP

HISTORY

Ang nayong ito ay isa sa pinagkukunan ng adobe, bigas, mga prutas at gulay. Ang pangalang Pajo o Paho ay nagmula sa mga puno ng pahutan (Mangiferaaltissima), isang uri ng mangga na maliliit ang bunga. Marahil noon ang punongkahoy na ito ay saganang tumutubo sa pook na ito.

References:
*Flora de Filipinas Según el Sistema Sexual de Linneo,” 1845
– Fr. Manuel Blaco OSA
*History and Cultural Life of Meycauayan, 1953
– Bulacan Teachers Association
*Meycauayan 1578-1978, di nalimbag na libro. 1978
– Conrado H. Reyes Ph. D.
*Aklat Pang-alaala 1998 Pagdiriwang ng ika-420 Taong ng Meycauayan
– Benedict Lapeña
*N.S.P. S. Francisco de Asis: Kasaysayan ng Buhay Pananampalataya ng Meycauayan 2008
– Ronaldo N. Dionisio S.B. Econ
*Kasaysayan ng mga Barangay sa Lungsod ng Meycauayan
– City Library and Mini-Heritage Museum