BARANGAY ORGANIZATION

BARANGAY CAPTAIN
Hon. Larissa DS. Abracero

COUNCILORS
Richard A. Dela Cruz
Teresita O. Lozada
Abelardo S. Mediana
Rolando B. Policarpio
Danilo D. Rivera
Ponciano DL. Torres
Arsenia J. Soriente

SECRETARY
Paz Tolentino

TREASURER
Edith Bularan

CONTACT NO:
0999-999-999

MAP

HISTORY

Maaaring nagmula sa halamang Laua-laua (Paspalum conjugatum) ang pangalan ng pook na ito, isang uri ng masaganang damo (damong kalabaw) na madaling tumubo maski sa batuhan.

Ayon naman sa isang kwento noong unang panahon, ang pook na lawa ay binubuo ng mga talampas na bato at madawag na gubat-gubatan. Ang mga talampas na bato ay pinagkukunan ng mga tinitipak na batong ginagamit ng mga dayuhan sa pagpapagawa at pagpapatayo ng mga simbahan, moog, tulay at iba pa. Ang mga pinagkunan ng bato ay naging lawa-lawaan at dahil dito ay tinawag na “Lawa” ang pook na ito. Ang Lawa ay isang anyo ng tubig na naliligiran ng lupa. Ang noon ang pangunahing hanapbuhay rito ay pagsasaka

References:
*Flora de Filipinas Según el Sistema Sexual de Linneo,” 1845
– Fr. Manuel Blaco OSA
*History and Cultural Life of Meycauayan, 1953
– Bulacan Teachers Association
*Meycauayan 1578-1978, di nalimbag na libro. 1978
– Conrado H. Reyes Ph. D.
*Aklat Pang-alaala 1998 Pagdiriwang ng ika-420 Taong ng Meycauayan
– Benedict Lapeña
*N.S.P. S. Francisco de Asis: Kasaysayan ng Buhay Pananampalataya ng Meycauayan 2008
– Ronaldo N. Dionisio S.B. Econ
*Kasaysayan ng mga Barangay sa Lungsod ng Meycauayan
– City Library and Mini-Heritage Museum