Gusto n’yo bang malaman ang kasaysayan ng industriya ng ating lungsod? Don’t worry dahil ang New City Hall, one-stop-shop para sa lahat ng gusto niyong malaman!

Ang ating bagong tahanan ay mayroon ng Heritage Museum na libre nating mapapasyalan. Halina’t sariwain natin ang kasaysayan kung paano ginagawa ang mga alahas at korona kung saan kilala ang Meycauayan. Makikita rin dito ang darasan ng adobe, kung paano pinoproseso ang balat, paggawa ng bakya, pagpapanday pati na rin ang pangingisda at pagtatanim.

Punong-puno ng kaalaman ang ating Heritage Museum. Pero, wait, there’s more! Sa katapat nito maaaari nating tangkilikin ang sariling atin sa pagbili ng mga gawang-atin sa Pasalubong Center. Makakabili tayo rito ng mga accessories, bags at wallet na gawa sa balat at kahit mga snacks ay mayroon dito. Bukas ang Heritage Museum at Pasalubong Center mula 8:00 n.u. hanggang 5:oo n.h., Lunes hanggang Biyernes.

Kaya ano pang hinihintay ninyo, Meycaueños, halina’t tangkilikin at suportahan ang sariling atin!