BARANGAY ORGANIZATION

BARANGAY CAPTAIN
Hon. Ireneo R. Yalong

COUNCILORS
Apolonia S. Orosco
Mark Jayson R. Berboso
Carlito R. Altoveros
Ernesto C. Pacheco
Diosdado G. Acero
Elino R. Altoveros, Sr.
Felipe D. Alroveros

SECRETARY
Gavino San Gabriel

TREASURER
Severino Lucea, Jr.

CONTACT NO:
0999-999-999

MAP

HISTORY

Ayon sa ilang salaysay ng mga naninirahan dito ang ngalang Bagbaguin ay nagmula sa salitang tagalong na “bagbagin” na ang ibig sabihi’y paghuhukay o pagtibag. Ang nayong ito ay nakaupo sa deposito ng adobe nasiyang naging pangunahing industriya ng mga tagarito.

References:
*Flora de Filipinas Según el Sistema Sexual de Linneo,” 1845
– Fr. Manuel Blaco OSA
*History and Cultural Life of Meycauayan, 1953
– Bulacan Teachers Association
*Meycauayan 1578-1978, di nalimbag na libro. 1978
– Conrado H. Reyes Ph. D.
*Aklat Pang-alaala 1998 Pagdiriwang ng ika-420 Taong ng Meycauayan
– Benedict Lapeña
*N.S.P. S. Francisco de Asis: Kasaysayan ng Buhay Pananampalataya ng Meycauayan 2008
– Ronaldo N. Dionisio S.B. Econ
*Kasaysayan ng mga Barangay sa Lungsod ng Meycauayan
– City Library and Mini-Heritage Museum